காணொளி

பிரிக்ஸ் நாடுகளின் எதிர்காலம்!
பிரிக்ஸ்(BRICS)சுவைகள்!
பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் ஷிச்சின்பிங்

பேசும் படம்

மொரிஷியஸில் ஷிச்சின்பிங் பயணம்
சீன மற்றும் ரஷிய அரசுத் தலைவர்களின் பேச்சுவார்த்தை
சீன-தென்னாப்பிரிக்க அரசுத் தலைவர்களின் பேச்சுவார்த்தை
புதிய பொற்காலத்தைத் தொடங்கி முன்னேறிச் செல்லும் பிரிக்ஸ்
சீன-ருவாண்டா அரசுத் தலைவர்கள் சந்திப்பு
மல்யுத்த போட்டி அரங்கு ஒப்படைப்பு விழா