கருத்துக்கள்

பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் ஷிச்சின்பிங்கின் உரை பற்றிய மதிப்பீடு

பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் ஷிச்சின்பிங்கின் உரை பற்றிய மதிப்பீடு

தென்னாப்பிரிக்காவில் 26ஆம் நாள் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் நாடுகளின் 10ஆவது உச்சி மாநாட்டில் சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் உரை நிகழ்த்திய போது வழங்கிய முக்கிய முன்மொழிவுகள் சர்வதேச சமூகத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான மறுமொழியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.இந்தியாவின் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் பி. ஆர்

பிரிக்ஸ் நாடுகளின் கூட்டு வளர்ச்சி

பிரிக்ஸ் நாடுகளின் கூட்டு வளர்ச்சி

பிரிக்ஸ் நாட்டு தலைவர்களின் 10ஆவது பேச்சுவார்த்தை தென்னாப்பிரிக்க ஜோன்ஸ்பெர்க்கில் துவங்கியுள்ளது.ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள பிரிக்ஸ் நாடுகளும் 4ஆவது தொழிற்துறை புரட்சியிலுள்ள கூட்டு வளர்ச்சி மற்றும் செழுமையும் என்பது ஜோன்ஸ்பெர்க் உச்சி மாநாட்டின் தலைப்பாகும்

சீன-ஆப்பிரிக்க நட்புறவு

சீன-ஆப்பிரிக்க நட்புறவு

சீனாவுக்கும் ஆப்பிரிக்காவுக்குமிடையிலான தூதரம் நீண்டதாக இருப்பினும், பாரம்பரிய நட்புறவு, மனித குலத்தின் பொது சமூகம் ஆகியவற்றின் மூலம், இரு தரப்பும் ஒன்றுடன் ஒன்று நெருக்கமாகத் தொடர்புகொண்டுள்ளன

வர்த்தக பாதுகாப்புவாதத்துக்கு எதிராக பிரிக்ஸ் நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு

வர்த்தக பாதுகாப்புவாதத்துக்கு எதிராக பிரிக்ஸ் நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு

‘பிரிக்ஸ்  நாடுகள்’ அமைப்பின் 10ஆவது உச்சி மாநாடு வரும் ஜுலை 25 முதல் 27ஆம் நாள் வரை, தென் ஆப்பிரிக்காவின் ஜோகன்னஸ்பர்க் நகரில் நடைபெறவுள்ளது