பேசும் படம்

தேசிய கண்காட்சி மையம்

தேசிய கண்காட்சி மையம்

ஷாங்காயில் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி நடைபெறும் தேசிய கண்காட்சி மையம்

சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சிக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் வெளியீடு!

சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சிக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் வெளியீடு!

 சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னங்கள் 27ஆம் நாள் மாலை ஷாங்காயிலுள்ள தேசியக் கண்காட்சி மையத்தில் வெளியிடப்பட்டன