காணொளி

சீனர்கள் உலகத்திலிருந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்கள்?

சீனர்கள் உலகத்திலிருந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்கள்?

சீனர்கள் உலகத்திலிருந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்கள்?பாருங்கள்!

ஷாங்காய் இரவுக் காட்சி

ஷாங்காய் இரவுக் காட்சி

முதலாவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி வரும் நவம்பர் 5 முதல் 10ஆம் நாள் வரை ஷாங்காயில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த காணொளி மூலம் எங்களுடன் ஷாங்காயின் இரவுக் காட்சியை உணரலாம்

வானில் இருந்து ஷாங்காய் காட்சி

வானில் இருந்து ஷாங்காய் காட்சி

முதலாவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி வரும் நவம்பர் 5 முதல் 10ஆம் நாள் வரை ஷாங்காயில் நடைபெறவுள்ளது. சீன ஊடக குழுமச் சேர்ந்த பணிக்குழு, ஹெலிகாப்டர் மூலம் வானில் இருந்து ஷாங்காய் காட்சியைப் படம் பிடித்துள்ளது. இந்த காணொளி மூலம் எங்களுடன் ஷாங்காயின் உயராற்றலை உணரலாம்