கருத்து

​குவாங்துங்-ஹாங்காங்-மக்கௌ பெரிய விரிகுடாப் பிரதேசம் என்ன

நியூயார்க் விரிகுடாப் பிரதேசம், சான் பிரான்சிஸ்கோ விரிகுடாப் பிரதேசம், டோக்கியோ விரிகுடாப் பிரதேசம் ஆகிய புகழ்பெற்ற விரிகுடாப் பிரதேசங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, குவாங்துங்-ஹாங்காங்-மக்கௌ பெரிய விரிகுடாப் பிரதேசத்துக்கான வளர்ச்சி திட்டமானது, வெளிநாட்டுத் திறப்புத் தன்மையுடைய பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதில்

சீனாவின் புதிய சுற்று வெளிநாட்டுத் திறப்பு

உலகளவில் நாடு கடந்த முதலீட்டுத் தொகை 19 விழுக்காடு சரிவு காணப்பட்ட சூழ்நிலையில், கடந்த ஆண்டு சீனாவில் வெளிநாட்டு முதலீட்டுத் தொகை 3 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது

காணொளி

வறுமை ஒழிப்புப் பணியில் வெற்றியை உறுதி செய்ய வேண்டும்: ஷிச்சின்பிங்
​சீனக் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு ஷிச்சின்பிங்கின் அக்கறை
சீன கிராமப்புறப் பகுதியின் நவீன வளர்ச்சி

படத்தொகுப்பு

2018ஆம் ஆண்டில் சொங்சிங்கின் மாபெரும் வளர்ச்சி
புதிய யுகத்துக்கான வழிக்காட்டல்-ஷான்தோங்
உயிரினச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிங்காய் வளர்ச்சி
புதிய யுகத்துக்கான வழிக்காட்டல்-ஹுநான்
முந்தைய தொழில் தளமான ஹெ லுங் ஜியாங் மாநிலத்தின் மறுவளர்ச்சி
புதிய யுகத்துக்கான வழிக்காட்டல்-ஜிலின்