காணொலி

ஹுபெய் மாநில பிரதிநிதிக் குழுவின் விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்
இக்கட்டான காலத்தில் நடைபெற்ற இரு கூட்டத் தொடர்களில் என்னென்ன சாதனைகள்
சீனாவின் கிராமங்களில் கல்வி நிலை எப்படி உள்ளது?
​விவசாய பொருட்களின் மதிப்பை அதிகரிக்கும் நடவடிக்கைகள் எவை?
இணைய வழி நுகர்வுக்கு உத்தரவாதம் இருக்கா?
வேளாண்துறையில் சீர்திருத்தம் மற்றும் ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகள் எவை?