சீனாவில் முதலாவது சாதனை:முதலாவது தொடர் வண்டி(1/4)

சிவகாமி Published: 2019-09-12 14:14:00
Download image
பகிர்க
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/4
சீனாவில் முதலாவது சாதனை எனும் பகுதியில் சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட 70 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சிச் சாதனைகளைப் பற்றி உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். 2012ஆம் ஆண்டில் தற்சார்பு வரையறையுடைய தொடர் வண்டித் தொகுதியை ஆயர்ந்து தயாரிக்கத் தொடங்கியது. 5 ஆண்டுகளின் முயற்சி மூலம், ஃபு ஷிங் எனப்படும் உயர் தரத் தொடர் வண்டிகளைச் சீனா உருவாக்கியது. 2017ஆம் ஆண்டில், பயன்பாட்டுக்கு வந்த இத்தொடர் வண்டி மணிக்கு 350 கிலோ மீட்டர் வரை செல்லும், உலகின் வணிகப் பயன்பாட்டில் மகி வேகமான தொடர் வண்டி ஆகும்.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க