படத்தொகுப்பு

சீனாவின் முதலாவது சாதனை:குவாண்டம் கணினி

சீனாவின் முதலாவது சாதனை:குவாண்டம் கணினி

சீனாவின் முதலாவது சாதனை எனும் பகுதியில் சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட 70 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சிச் சாதனைகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். உலகின் முதலாவது குவாண்டம் கணினி மாதிரி வெற்றிகரமாகத் தயாரிக்கப்பட்டதை சீன அறிவியல் கழகம் 2017ஆம் ஆண்டின் மே 3ஆம் நாள் அறிவித்தது

சீனாவின் முதலாவது சாதனை:செயற்கைக்கோள்

சீனாவின் முதலாவது சாதனை:செயற்கைக்கோள்

சீனாவின் முதலாவது சாதனை எனும் பகுதியில் சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட 70 ஆண்டுகளின் வளர்ச்சிச் சாதனைகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். 2017ஆம் ஆண்டின் ஜூன் 15ஆம் நாள் ஹுய் யன் என்ற சீனாவின் முதல் விண்வெளி எக்ஸ் கதிர் வானியல் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது

சீனத் தேசிய விழாவில் நடைபெறவுள்ள ராணுவ அணி வகுப்பு

சீனத் தேசிய விழாவில் நடைபெறவுள்ள ராணுவ அணி வகுப்பு

அடுத்து சீனத் தேசிய விழாவில் நடைபெறவுள்ள ராணுவ அணி வகுப்பு பற்றிய செய்தி விளக்கம். அறிவிப்பாளர் இலக்கியா.சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட 70ஆவது ஆண்டு நிறைவுக்கான ராணுவ அணி வகுப்பு அக்டோபர் முதல் நாள் பெய்ஜிங்கில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த அணி வகுப்பு சுமார் 80 நிமிடங்கள் நீடித்து வரும்

1234NextEndTotal 4 pages