கருத்து

சீனாவின் மேலும் உயர் தரமான திறப்புகளை விரிவாக்கும் ஐந்து நடவடிக்கைகள்

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை திட்டத்தின் கூட்டுக் கட்டுமானத்தை உயர்தரமான வளர்ச்சித் திசை நோக்கித் தொடர்ந்து முன்னேற்றுவதை வலியுறுத்தி, எதிர்காலத்தில் மேலும் உயர்தரமான திறப்புகளை விரைவுபடுத்தும் வகையில் சீனா மேற்கொள்ளும் ஐந்து முக்கிய நடவடிக்கைகளை அறிவித்தார்.

உலக வளர்ச்சியில் முக்கிய உந்து சக்தியாக விளங்கி வரும் சீனா

முன்னதாக, சர்வதேச நாணய நிதியம் வெளியிட்ட புதிய அறிக்கையில்,  2019ஆம் ஆண்டு சீனப் பொருளாதார வளர்ச்சி 6.3 விழுக்காடாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இது, உலகின் பெரிய பொருளாதார நாடுகளில், பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ள ஒரேயொரு நாடாக சீனா விளங்குகிறது.

காணொளி

வறுமை ஒழிப்புப் பணியில் வெற்றியை உறுதி செய்ய வேண்டும்: ஷிச்சின்பிங்
《பெய்ஜிங் 2019》
ஷாங்காய் சர்வதேச வர்த்தக வளர்ச்சி

படத்தொகுப்பு

டாமன் மக்களின் இனிமையான வாழ்க்கை
ஹூபே மாநிலத்திலுள்ள பழமையான கிராமப்புறத்தில் சுற்றுலா வளர்ச்சி
சொந்த ஊர் மீதான ஓவியர் ஒருவரின் உணர்ச்சி
சோங் சிங் பூத்தையல் கலை
ஆசிரியரான திபெத் கிராமப்புற இளைஞர்
திபெத் பயணி விமானப் போக்குவரத்து பணியாளரின் கதை