கருத்து

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை கொண்டு வரும் புதிய வாய்ப்புகள்

நவ சீனாவின் 70ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு சீன அரசுத் தலைவர் ஷி ச்சின்பிங் உரை நிகழ்த்துகையில், சீன மக்கள் உலக மக்களுடன் சேர்ந்து மனித குலத்தின் பொது எதிர்காலத்தை உருவாக்கப் பாடுபட வேண்டும் என்று மீண்டும் வலியுறுத்தினார்

சீனாவின் மேலும் உயர் தரமான திறப்புகளை விரிவாக்கும் ஐந்து நடவடிக்கைகள்

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை திட்டத்தின் கூட்டுக் கட்டுமானத்தை உயர்தரமான வளர்ச்சித் திசை நோக்கித் தொடர்ந்து முன்னேற்றுவதை வலியுறுத்தி, எதிர்காலத்தில் மேலும் உயர்தரமான திறப்புகளை விரைவுபடுத்தும் வகையில் சீனா மேற்கொள்ளும் ஐந்து முக்கிய நடவடிக்கைகளை அறிவித்தார்.

காணொளி

வறுமை ஒழிப்புப் பணியில் வெற்றியை உறுதி செய்ய வேண்டும்: ஷிச்சின்பிங்
《பெய்ஜிங் 2019》
ஷாங்காய் சர்வதேச வர்த்தக வளர்ச்சி

படத்தொகுப்பு

மக்கௌவில் உயரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை
சீனக் குடும்பம் என்ற தலைப்பிலான படக் கண்காட்சி
சீனாவின் ஹெபெய் பிரதேசத்திலுள்ள ஓர் ஊரில் நிலக்கடலை பயிரிடுதல்
கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பல்வேறு ராணுவ அணி வகுப்புகள்
தேசிய விழாக் கொண்டாட்ட அணிவகுப்பு
சீனாவில் முதலாவது சாதனை:அணு சக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்