#கருத்து

திறப்பு மற்றும் கூட்டு வளர்ச்சியை முன்னேற்றிய இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி

2ஆவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி 10ஆம் நாள் ஷாங்காய் மாநகரில் நிறைவடைந்தது. இதில் பெறப்பட்டுள்ள செழுமையான சாதனைகள், பொருளாதார உலகமயமாக்கத்தை முன்னேற்றுவதற்கு புதிய இயக்கு ஆற்றலை ஊட்டியுள்ளது.

வளரும் நாடுகளுக்கு நன்மை பயக்கும் சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி

2ஆவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சியின் உணவு மற்றும் வேளாண் பொருட்களுக்கான காட்சியிடத்தில், வளரும் நாடுகளைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் பல்வேறு முயற்சிகளுடன் தங்கள் நாட்டின் தனிச்சிறப்பு மற்றும் போட்டியாற்றல் மிக்க பொருட்களைக் காட்சிப்படுத்தி

ஒளிவீசும் சீனப் பொருளாதாரத்தின் எதிர்காலம்

சீனப் பொருளாதாரத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சி மேலும் பிரகாசமாக இருக்கும் என நம்புகின்றேன் என்று சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங், நவம்பர் 5ஆம் நாள் ஷாங்காயில் துவங்கிய 2ஆவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சியின் துவக்க விழாவில் தெரிவித்தார்

திறப்புத் தன்மையுடைய உலகப் பொருளாதாரத்தின் கட்டுமானத்தை முன்னேற்றி வரும் சீனா

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் 2ஆவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சியில் நிகழ்த்திய முக்கிய உரையானது, திறப்புத் தன்மையுடைய உலகப் பொருளாதாரத்தின் கூட்டுக் கட்டுமானத்துக்கும், மனிதகுலத்துக்கான பொது எதிர்கால சமூகத்தின் உருவாக்கத்துக்கும் சீனத் தனிச்சிறப்புமிக்க இயக்காற்றலை அதிகமாக வழங்கி

சீனாவின் திறப்பு உலகின் வாய்ப்பாகும்

சீனாவின் திறப்பு உலகின் வாய்ப்பாகும்

நடைபெறவுள்ள சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்களாட்சி, உலகளவில் இறக்குமதியை மையமாகக் கொண்ட முதலாவது தேசிய நிலைப் பொருட்காட்சியாகும். உலகிற்குச் சீனா முனைப்புடன் தனது சந்தையைத் திறக்கும் முக்கிய நடவடிக்கையாகவும் இது திகழ்கின்றது

சீனாவின் பொருளாதார ஈர்ப்பு ஆற்றல்

சீனாவின் பொருளாதார ஈர்ப்பு ஆற்றல்

2019ஆம் ஆண்டுக்கான சியாமென் சர்வதேச முதலீட்டு வர்த்தக பொருட்காட்சி சியாமென்ளில் தொடரங்கியுள்ளது.

உலகிற்கு நன்மைகளை கொண்டு வந்துள்ள சீன இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி

உலகிற்கு நன்மைகளை கொண்டு வந்துள்ள சீன இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி

முதலாவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி சனிக்கிழமை அன்று ஷாங்காயில் நிறைவுப் பெற்றது. கடந்த 6 நாட்களில், உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த 3,600க்கும் அதிகமான நிறுவனங்கள் இதில் கலந்து கொண்டன

வளரும் நாடுகளுக்கு புதிய வாய்ப்புக்களை கொண்டு வரும் இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி

வளரும் நாடுகளுக்கு புதிய வாய்ப்புக்களை கொண்டு வரும் இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி

முதலாவது சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி ஷாங்காயில் நடைபெறுகிறது.இதனிடையில், வளர்ந்த நாடுகள், தத்தமது பல்வகை முன்னிலை தொழில் நுட்பங்கள் மற்றும் பொருட்களைக் காட்சிப்படுத்தும் அதேசமயத்தில், வளரும் நாடுகள் மற்றும் வளர்ச்சி அடையாத நாடுகள் முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றன