காணொளி

சென்னையின் கோயம்பேடுச் சந்தை
சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சியை தமிழில் அறிமுகம் செய்கிறார் பூங்கோதை
சீனர்கள் உலகத்திலிருந்து என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்கள்?
ஷாங்காய் இரவுக் காட்சி