பேசும் படம்

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் சாசனம்
இந்தியத் திரைப்படங்களின் வளர்ச்சி
வேகமாக வளரும் இந்திய-சீன உறவு
ஈரான் அணு ஆற்றல் உடன்படிக்கை சீனா கருத்துக்கள்
​ஷிச்சின்பிங்: ஷாங்காய் குறிக்கோளை நிறைவேற்றி, பொது எதிர்கால சமூகத்தை உருவாக்குவோம்
10ஆம் நாள் மாலை எஸ்சிஓ செய்தியாளர் கூட்டம்