காணொளி

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கிற்கு பிடிக்கும் சீனப் பழமொழி(2)

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கிற்கு பிடிக்கும் சீனப் பழமொழி(2)

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கிற்கு பிடிக்கும் சீனப் பழமொழி பற்றிய சிறப்புக் காணொளிப் பதிவு

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(5)

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(5)

பழைய சீனப் பெருஞ்சுவரிலே பழமொழி பேசும் நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளியைப் பாருங்கள்... இரசியுங்கள்...பகிருங்கள்..

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(4)

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(4)

இசையைக் கேட்பதே இனிமை தரவல்லது. இசையோடு திருக்குறள்கேட்பது இனிதினும் இனிது. இந்தக் காணொலியில் திருக்குறளை இசையோடு பாடி விளக்குகிறார்நிலானி. பாருங்கள்... மகிழுங்கள்..

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கிற்கு பிடிக்கும் சீனப் பழமொழி(1)

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கிற்கு பிடிக்கும் சீனப் பழமொழி(1)

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கிற்கு பிடிக்கும் சீனப் பழமொழி

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(3)

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(3)

உலக அதிசயமான சீனப் பெருஞ்சுவரில் இருந்து உலகின் பழம்பெரும் மொழிகளான சீனத்தின் பழமொழியையும்-தமிழின் திருக்குறளையும்  இணைத்து விளக்கும் நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளியைப் பாருங்கள்...இரசியுங்கள்...பகிருங்கள்..

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(2)

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(2)

ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் பொழுதும் ஒரு புதிய உலகை நமக்கு அறிமுகம் செய்யும் புத்தகங்களின் கடையில் இருந்து திருக்குறள் குறித்தும் சீனப்பழமொழி குறித்தும் பேசுகின்றார் நிலானி. பாருங்கள்... மகிழுங்கள்..

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(1)

நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளி(1)

அரண்மனை அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து உலகின் பழம்பெரும் மொழிகளான சீனத்தின் பழமொழியையும்-தமிழின் திருக்குறளையும்  இணைத்து விளக்கும் நிலானியின் திருக்குறள் பாடல் பற்றிய சிறப்பு காணொளியைப் பாருங்கள்...இரசியுங்கள்...பகிருங்கள்..