கருத்துக்கள்

பாலைவனத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சீனாவின் முயற்சிகள் மீது கவனம்

பாலைவனத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் சீனாவின் முயற்சிகள் மீது கவனம்

மணல் மற்றும் புழுதி புயலைத் தடுக்கும் சர்வதேச மாநாடு 3ஆம் நாள் திங்கள்கிழமை ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானில் துவங்கியது. ஐ.நா

உலகில் எரியாற்றலைச் சிக்கனப்படுத்துவதற்கு முக்கிய பங்காற்றிய சீனா

உலகில் எரியாற்றலைச் சிக்கனப்படுத்துவதற்கு முக்கிய பங்காற்றிய சீனா

2017-ஆம் ஆண்டு சீன எரியாற்றலைச் சிக்கனப்படுத்தும் வாரம் என்ற நிகழ்ச்சியும், கரி குறைந்த தேதி நிகழ்ச்சியும், ஜுன் 11-ஆம் நாள் பெய்ஜிங்கில் துவங்கின