சிறப்பு

சீன வெளியுறவுத் துறையின் சாதனைகள்

சீன வெளியுறவுத் துறையின் சாதனைகள்

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சீன வெளியுறவுத் துறையில் படைக்கப்பட்டுள்ள சாதனைகள்

சீனாவின் அதிவிரைவு தொடர் வண்டியால் மக்களின் வாழ்வில் மாற்றம்

சீனாவின் அதிவிரைவு தொடர் வண்டியால் மக்களின் வாழ்வில் மாற்றம்

கடந்த 5 ஆண்டுகளாக, சீன அதிவிரைவு தொடர் வண்டி இருப்புப் பாதையின் நீளம், சுமார் 10 ஆயிரம் கிலோமீட்டரிலிருந்து 22 ஆயிரம் கிலோமீட்டராக உயர்ந்துள்ளது. தொடர்ந்து கடந்த பல ஆண்டுகளாக இது உலகில் முதலிடம் வகித்து வருகிறது