பெய்ஜிங்கில் தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்

​2018ஆம் ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம் இன்று சனிக்கிழமை சீனத் தலைநகர் பெய்ஜிங்கிலுள்ள சீன வானொலி நிலையத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

வணக்கம் சீனா>>மேலும்

00:02:33
சூரியன்
திசைகாட்டி
00:02:33
சீன நாட்காட்டி
கன்ஃபியூஷியஸ்
வணக்கம்
சீனா

சீனாவுக்குச் செல்வோம்>>மேலும்

சீனப் பாரம்பரிய கலைகளை உணர்ந்துள்ள இந்திய இளைஞர்கள்
இந்திய இளைஞர் பிரதிநிதிக் குழு சீனாவில் நட்புப்பூர்வ பயணம்
செங்து மாநகரில் பயணம்

சீன மொழி>>மேலும்

டிராகன் படகு விழா (துவான்வு விழா )
அன்றாட சீன மொழி
த சுய் வகுப்பு:புத்தாண்டு
த சுய் வகுப்பு:எண்கள்
த சுய் வகுப்பு:வணக்கம்

சீன கலைக்களஞ்சியம்>>மேலும்

தனிச்சிறப்பு மிக்க சோ நிங் தேயிலை
லியுசி என்னும் அழகிய இடம்
சீன கலைக்களஞ்சியம்
விலங்குச் சின்னங்கள் மற்றும் சீன ஆண்டு அட்டவனை
(காணொளி) அழகான சியாமென்
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்