2015ஆம் ஆண்டு சீன வானொலி நிலையத்தில் பொங்கல் விழா

2015ஆம் ஆண்டு சீன வானொலி நிலையத்தில் பொங்கல் விழாசீன வானொலி தமிழ்ப்பிரிவு மற்றும் பெய்ஜிங் தமிழ்ச் சங்கமம் இணைந்து நடத்திய தமிழர்களின் பாரம்பரிய விழாவான பொங்கல் விழா, சீனப் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் சீன வானொலி நிலையத்தில் நடைபெற்றது

வணக்கம் சீனா>>மேலும்

கன்ஃபியூஷியஸ்
வணக்கம்
சீனா

சீனாவுக்குச் செல்வோம்>>மேலும்

சீனப் பாரம்பரிய கலைகளை உணர்ந்துள்ள இந்திய இளைஞர்கள்
இந்திய இளைஞர் பிரதிநிதிக் குழு சீனாவில் நட்புப்பூர்வ பயணம்
செங்து மாநகரில் பயணம்

சீன மொழி>>மேலும்

அன்றாட சீன மொழி
த சுய் வகுப்பு:புத்தாண்டு
த சுய் வகுப்பு:எண்கள்
த சுய் வகுப்பு:வணக்கம்

சீன கலைக்களஞ்சியம்>>மேலும்

சீன கலைக்களஞ்சியம்
விலங்குச் சின்னங்கள் மற்றும் சீன ஆண்டு அட்டவனை
(காணொளி) அழகான சியாமென்
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்
பெய்ஜிங்கில் உலகப் பண்பாட்டு மரபுச் செல்வங்கள்