பெய்ஜிங்கில் தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்

​2018ஆம் ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம் இன்று சனிக்கிழமை சீனத் தலைநகர் பெய்ஜிங்கிலுள்ள சீன வானொலி நிலையத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

வணக்கம் சீனா>>மேலும்

சீன பல்கலைக்கழகத்தில் பொங்கல் விழாக் கொண்டாட்டம்
ஒளிப்பதிவு: சீனப் பெருஞ்சுவர்
00:02:33
சூரியன்
திசைகாட்டி
00:02:33
சீன நாட்காட்டி
கன்ஃபியூஷியஸ்

சீனாவுக்குச் செல்வோம்>>மேலும்

சோங்ச்சிங் பயணம்
சீனப் பாரம்பரிய கலைகளை உணர்ந்துள்ள இந்திய இளைஞர்கள்
இந்திய இளைஞர் பிரதிநிதிக் குழு சீனாவில் நட்புப்பூர்வ பயணம்
செங்து மாநகரில் பயணம்

சீன மொழி>>மேலும்

00:02:26
முரசு ராணியின் தனிச்சிறப்பான கலை நிகழ்ச்சி
00:02:34
தோற்பாவைக் கூத்து காட்சியகத்திலுள்ள இரகசியம்
நேரலை: சமையல் கலை
நேரலை: முரசுக் கலை
சீனத் தேயிலை மற்றும் தேநீர்!
டிராகன் படகு விழா (துவான்வு விழா )

சீன கலைக்களஞ்சியம்>>மேலும்

00:01:45
லாவ் ஜியாங் என்ற நடனத்தை ரசிப்பது
சீனாவில் தாமரை பற்றிய சிறப்புப் பண்பாடு
தனிச்சிறப்பு மிக்க சோ நிங் தேயிலை
லியுசி என்னும் அழகிய இடம்
சீன கலைக்களஞ்சியம்
விலங்குச் சின்னங்கள் மற்றும் சீன ஆண்டு அட்டவனை