பேசும் படம்>>மேலும்

ஐரோப்பியத் தமிழ் ஆய்வியல் மாநாட்டில் மாணவர்களின் நிகழ்ச்சிகள்
மூன்றாவது ஐரோப்பியத் தமிழ் ஆய்வியல் மாநாடு
திபெத் சுற்றுலாப் பண்பாடு பற்றிய சர்வதேசப் பொருட்காட்சி துவக்கம்

சீனா>>மேலும்

12வது கோடைகால தாவோஸ் கருத்தரங்கு இன்று தொடக்கம்
சீனாவில் அமோக அறுவடைக்கான பொற்காலம்
5ஆவது சீனப் பொருள் சாராப் பண்பாட்டு மரபுச் செல்வப் பொருட்காட்சி

உலகம்>>மேலும்

2018ஆம் ஆண்டின் சர்வேதசத் இருப்புப் பாதை போக்குவரத்து தொழில் நுட்பக் கண்காட்சி
கரை கடந்தது ஃபிரன்சே சூறாவளி
சீனச் சீர்திருத்தம் மற்றும் வெளிநாட்டுத் திறப்புப் பணி

சுற்றுலா&கலாச்சாரம்>>மேலும்

ஹாய் நான் மாநிலத்திலுள்ள அழகான மீன்கள்
இன்றைய ரஷியா செய்தி நிறுவனத்துடன் சீன செய்தி ஊடக குழுமத்தின் உடன்படிக்கை
கன்சு மாநிலத்தில் அமோக அறுவடை விழா

அறிவியல்>>மேலும்

சீனச் சர்வதேச நுண்ணறிவுத் தொழில் பொருட்காட்சி
சிறிய விமானம் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது?
சீன அறிவியல் தொழில் நுட்ப துறையில் சிறப்பு மாநாடு துவக்கம்