5ஆவது சீனப் பொருள் சாராப் பண்பாட்டு மரபுச் செல்வப் பொருட்காட்சி(5/6)

இலக்கியா Published: 2018-09-14 10:45:02
Download image Comment
பகிர்க
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/6
5ஆவது சீனப் பொருள் சாரா பண்பாட்டு மரபுச் செல்வப் பொருட்காட்சி, 13ஆம் நாள் சீனாவின் ஜி நான் நகரில் நடைபெற்றது. அங்கேயே தயாரித்தல், செயல்களில் ஈடுபடுதல் முதலியவற்றின் மூலம், பொருள் சாராப் பண்பாட்டு மரபுச் செல்வங்கள் நன்றாக வெளிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. இச்செல்வங்கள் பொது மக்களின் வாழ்க்கையுடன் நெருக்கமாக இணைந்தவை ஆகும்.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க