சீனா

​ட்சிங்டாவ் மாநகரில் மீன்பிடித் தொழிலாளர்களின் புதிய முயற்சிகள்
சின்ஜியாங்கின் நெல்வயல் காட்சி
தொற்று நோய் தடுப்பு பற்றிய கண்காட்சி
மர்மங்கள் நிறைந்த பெரும் பள்ளத்தாக்கு
விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் மலர்கள்
அல்பக்கா ரோமங்களின் பயன்பாடு
பண்டைய கிராமத்தில் பட்டுப் பண்பாட்டு அனுபவம்
மரங்களை நட்டு வளர்த்து பசுமையான சூழலைப் பேணிக்காக்கும் ஹேபெய்
கோடையில் அற்புதமாக காட்சியளிக்கும் “சான்ச்சிங்சான்” மலை
ஜியாங்சூ மாநிலத்தின் புதிய வேளாண் திட்டங்கள்
6500 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள “பிசாசு முகாம்”
கற்குகை பராமரிப்பு
ச்சுவாங் சின் வேளாண் உற்பத்திப் பொருட்கள் சந்தை
அழகான பனிவயல்கள்
நவீன முறையில் வறுமை ஒழிப்பு
திபத்தில் வசந்தகாலச் சாகுபடி
ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்தின் தனிச்சிறப்பான காட்சிகள்
மணற்கல் ஓவியம்
HomePrev12345...NextEndTotal 10 pages