சீனா

​வட சீனாவில் பனி நாட்கள்
​மிளகாய் அறுவடை
ஹெபெய் மாநிலத்தின் தா சங் ஹுய் இனத் தன்னாட்சி வட்டத்தின் வளர்ச்சி
சீனாவின் குவாங்சி ச்சுவாங் இனத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் பைசெ நகரின் எழில் மிக்க காட்சிகள்
குவாங்சி சுவாங் இனத்தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் இணக்க வாழ்வு
சீனாவின் பட்டத் தயாரிப்பு
பெருஞ்சுவர் பராமரிப்புப் பணி
திபெத் நாடகத்தின் முகமூடி நிகழ்ச்சி
ஆரஞ்சு பழங்களின் விற்பனை
ஹாய் நான் தடையில்லா வணிக மண்டலம்
சமையல் திறன் போட்டி
சீனாவில் அழகான லெய் சின் பாலம்
சீர்திருத்தம் மற்றும் வெளிநாட்டு திறப்புப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்ட 40வது ஆண்டுகள் பற்றிய பெரிய ரக கண்காட்சி
துங்குவாங்கில் அருமையான பனிக் காட்சிகள்
ஹுவாங்ஷான் நகரின் அழகான காட்சிகள்
​சின்ஜியாங்:பருத்தி அறுவடைப் பருவம் வருகை
அருமையான மண்பாண்ட பொருட்காட்சியகம்
கண்ணாடியில் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சி
HomePrev...2345678...NextEndTotal 10 pages