சீனா

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உருவாக்கம், வளர்ச்சி மற்றும் எதிர்காலம் எனும் புத்தகம்
3ஆவது பட்டுப் பாதைக் கண்காட்சி தொடக்கம்
அன்னையர் விழா
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் கடும் நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வென் ச்சுவானின் புதிய நிலைமை
ட்சிங்தாவ் நகரின் ச்சியௌதோங் பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கட்டுமானத் திட்டப்பணி
உயர் வான இடங்களில் கட்டுமான வேலை செய்யும் தொழிலாளர்கள்
ஹான்ச்சியாங் பாலம் தொடர்பான பணிகள் விரைவில் முடியவுள்ளன
குய்சோ மாநிலத்தின் மௌ கிராமத்தில் படிமுறை வயல்கள்
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்களது செயற்குழுக் கூட்டம் சிங்தாவ் நகரில் தொடங்கவுள்ளது
பாலைவனப் பகுதியின் பக்கத்தில் நெல் கழனி
சீனாவின் மே முதல் நாள் விடுமுறை
சுவர் ஓவியக் கதையின் அடிப்படையில் நாடகம்
ஷிச்சின்பிங்கின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ள உழைப்பாளர்கள்
பெய்ஜிங் சர்வதேச வாகனப் பொருட்காட்சி
அமைதிக்கான இசை முழுக்கம்-2018 இராணுவ இசை குழுவின் பயிற்சி
முதலாவது எண்ணியல் சீனா கட்டுமானச் சாதனைப் பொருட்காட்சி
8வது பெய்ஜிங் சர்வதேசத் திரைப்பட விழா நிறைவு பெற்றது
ஆளில்லா விமான உதவியுடன் பண்ணைப் பணி
HomePrev...78910Total 10 pages