நிங்ஷா ஹுய் இனத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் ஜோங்நிங் மாவட்டத்தில் இசை நாடக வகுப்பு(2/2)

பூங்கோதை Published: 2018-03-16 10:46:31
Download image Comment
பகிர்க
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/2
சீனாவின் நிங்ஷா ஹுய் இனத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் ஜோங்நிங் மாவட்டத்தின் பண்பாட்டு மையத்தைச் பணியாளர்கள் 2014ஆம் ஆண்டு முதல், பள்ளிகளில், பாரம்பரிய உள்ளூர் இசை நாடகம் வகுப்புகள் மற்றும் பாரம்பரிய இசை நாடகப் பண்பாடுகளை மாணவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வருகின்றனர். இதுவரை, இம்மாவட்டத்தின் 6 பள்ளிகளில் இத்தகைய வகுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க