சுற்றுலா&கலாச்சாரம்

சுற்றுலா பிரதேசத்தில் உடல் நலப் பயிற்சி
தாய்லாந்தில் கடலில் சறுக்கல் போட்டி
ஜியான்ஃபேங் மலையின் அழகான காட்சிகள்
பாரம்பரிய சீன பண்பாட்டை அனுபவிக்கும் குழந்தைகள்
ஊற்று நீர் விழாவுக்கான டிராகன் படகுப் போட்டி
சின்ஜியாங்கில் நண்டுகள்
மீன் தோல் ஓவியம்
சீனாவின் கான்சூ மாநிலத்தில் உயிரினச்சுற்றுச்சூழல் திட்டப்பணி
கான்சூ மாநிலத்தில் சுற்றுலா விழா துவக்கம்
ஹெய்லோங்ஜியாங்கின் அழகான காட்சிகள்
உலக யானை தினத்துக்கான கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி
கான்சு மாநிலத்தில் உலக நிலவியல் பூங்கா
சீனாவின் திபெத்தில் சிறுபாண்மை தேசிய இனக் கைவினைத் தொழில் கூட்டுறவு சங்கம்
ழோங்சேங் உப்பு வயல்
சீனாவில் கை வடிவிலான வண்ணமயமான பாலம்
பூத்தையல் வேலையின் மூலம் இனிமையான வாழ்க்கையைப் பெற்றுள்ள சீனக் கிராமவாசிகள்
யாங்சி ஆற்றுக்கு தென் பகுதியின் கலைக் கண்காட்சி துவக்கம்
சின்ஜியாங்கில் கிராமவாசி ஒருவரின் கனவு
1234...NextEndTotal 10 pages