சுற்றுலா&கலாச்சாரம்

கிராமத்தில் வசந்த விழாக் கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சி
சீன-இந்திய பண்பாட்டுப் பரிமாற்றப் புகைப்படக் கண்காட்சி
“மலர் மரம்” எனும் நடவடிக்கை மூலம் புத்தாண்டை வரவேற்ற ஹெபெய் மாநிலத்தின் ஊர்
“2022 சந்திப்பு” எனும் 2ஆவது பனிப் பண்பாட்டு விழா
பனி புல்வெளியில் ஆயிரக்கணக்கான குதிரை ஓடும் காட்சி
செங்துவின் செர்டாங் பனி மலையில் பனி விழா
தைவானில் துவங்கிய பழைய விளக்கு கண்காட்சி
ஹார்பின் பனி உலகத்தின் திறப்பு
2019ஆம் ஆண்டு மக்கெள சர்வதேச வண்ணப் பேரணி
அழகான ஹூவா மோ உணவுப் பொருள்
சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் இயற்கை அழகு
உலக குழந்தைகள் தினம்
சீனச் சர்வதேச வேளாண்மை உற்பத்திப் பொருட்களின் 17ஆவது பொருட்காட்சி
மழைக்குப் பிந்தைய அழகான சூரிய மறைவு
2ஆவது குங்கா பண்பாட்டுச் சுற்றுலா விழா
சிச்சுவான் பண்பாட்டுச் சுற்றுலா கண்காட்சி
2019 பெய்ஜிங் உலகத் தோட்டக்கலைப் பொருட்காட்சியின் நிறைவு விழா
நவ சீனா நிறுவப்பட்ட 70ஆவது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் திபெத்தின் நீங்சி
1234...NextEndTotal 10 pages