சுற்றுலா&கலாச்சாரம்

சிறிய வயதில் திபெத்தின பாரம்பரிய கலைகளைக் கற்றுக்கொண்டுள்ள குழந்தைகள்
அரண்மனை அருங்காட்சியகத்திலுள்ள இசை நாடக அரங்கு
7000 நூல்களால் ஆன கோபுரம்
திபெத் காலணியின் கதை
லாசா நகரத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் புன்னகை
ஓவியக் காட்சி அளிக்கும் திபெத்தின் லூலாங்
தாமரைக்கான பாதை——மோ துவோ நெடுஞ்சாலை
புலு--பாரம்பரிஸ கைவினை பொருள்
நிங்ச்சி—பீடபூமியில் மேய்ச்சல் பண்ணை
திபெத் குழந்தையின் பொன் சிரிப்பு
​ திபெத்தின் ஆன்மா
திபெத் தனிச்சிறப்புமிக்க கிராமச் சுற்றுலா
திபெத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் நின்ச்சி நகரத்தின் பனி மலை
திபெத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் மர்மமான சூழ்நிலை
திபெத்தில் மூங்கில் ஊர்
45 வளைவுகள் உள்ள கிராமச் சாலை
சியாமென் பல்கலைக்கழகம்
சியாமென்னில் கலை நிகழ்ச்சி அரங்கேற்றம்!
12NextEndTotal 2 pages