சுற்றுலா&கலாச்சாரம்

அமெரிக்காவில் சீனாவின் சுடுமண் போர்வீரர் உருவச்சிலைகளின் கண்காட்சி
மியாவோ இனத்தின் பாரம்பரிய விழா
நாட்டு சர்க்கரை ஊர்
இலையுதிர்காலத்தில், சீனாவின் பீக்கிங் பல்கலைக்கழகத்தில் பரவியுள்ள அழகான காட்சிகள்
சீனாவில் புதிய சாதனை படைத்த சீன எழுத்து
அழகு பாப்லர் காட்சி
இலையுதிர் காலத்தில் சிவப்பு இலைகளின் அலங்காரம்
தேயிலை விளைச்சல்
சீனாவில் நிலா விழாக் கொண்டாட்டம்
சீனாவில் நிலா விழா கொண்டாட்டம்
திபெத் ஷிகாசெவின் அழகான காட்சிகள்
சீனாவில் அழகு மிக்க விண்மீன் காட்சி
சிறிய வயதில் திபெத்தின பாரம்பரிய கலைகளைக் கற்றுக்கொண்டுள்ள குழந்தைகள்
அரண்மனை அருங்காட்சியகத்திலுள்ள இசை நாடக அரங்கு
7000 நூல்களால் ஆன கோபுரம்
திபெத் காலணியின் கதை
லாசா நகரத்தில் வாழ்கின்ற மக்களின் புன்னகை
ஓவியக் காட்சி அளிக்கும் திபெத்தின் லூலாங்
HomePrev...456789NextEndTotal 9 pages