சுற்றுலா&கலாச்சாரம்

இரவில் அழகான சகுரா மலர்கள்
ஹுவாங்ஷானின் அழகான காட்சி
உலக தண்ணீர் தினம்
பொது தாயகம்
பனிக்கு பிந்திய அழகான பெருஞ் சுவர்
நிங்ஷா ஹுய் இனத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தின் ஜோங்நிங் மாவட்டத்தில் இசை நாடக வகுப்பு
திபெத் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தில் சுற்றுலா துறை
1903ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட மின் தூக்கி
முட்டை ஓடுகளில் கலை
தொல் பொருட்களுக்கான பராமரிப்பாளர்கள்
திபெத் இன பாரம்பரிய பெரிய ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி
பெய்சிய்சான் தேசிய நிலவியல் பூங்கா
வசந்த விழாவை முன்னிட்டு, குன் மிங்கில் மலர் கண்காட்சி
லாவோஸ் நாட்டில் யானைக் கொண்டாட்ட விழா
வசந்த விழாவை வரவேற்கும் சிவப்பு சீனா
சோங்சிங் மாநகரில் தரையிறங்கிய பிரேசில் “புலி”
நான்ஜிங் நகரில் விளக்கு விழா துவக்கம்
நியன் ஹூவா எனும் சீனாவின் பாரம்பரிய வகை ஓவியங்கள்
HomePrev...678910NextEndTotal 10 pages