சுற்றுலா&கலாச்சாரம்

குளிர்காலத்தின் போது தெற்சீனாவில் எழில் மிக்க காட்சிகள்
அன் சைய் தனிச்சிறப்புடைய பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சி
துவக்கப் பள்ளியில் கழைக்கூத்து பண்பாட்டுப் பரவல்
உலகளவில் பனியாலான மிகப் பெரிய அஞ்சல் பெட்டி
நாய் ஆண்டுக்கு வரவேற்பு தெரிவிக்கும் படைப்பு
சி ஆன் நகரில் பூக்கும் மலர்கள்
பெய்சிங் வான் போ பரிமாற்ற அரங்கு திறப்பு
பெய்ஜிங்கில் பாகிஸ்தான் உணவு வாரம்
வசந்தவிழாவுக்கான வாழ்த்துக்கள்
அழகான யன் ட்செங் சதுப்பு நிலம்
அன்னப் பறவைகள் ரூங்செங் நகருக்கு வந்து தங்கியுள்ளன
32ஆவது ஹர்பின் சர்வதேசப் பனி சிற்பப் போட்டி 2ஆம் நாளாக நடைபெற்றது
புத்தாண்டுக்கான விடுமுறைக் காலத்தில் சீனாவில் சுற்றுலா நிலைமை
நாய் வடிவிலான 2018 காகித கத்தரிப்புப் படைப்புகள்
சீனாவின் ட்சா லூங் ஹூ ஏரி காட்சியிடம்
3600 மீட்டர் நீளமுடைய மரச் சிற்பம்
12 நிலவுலக கிளைகளைப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் 12 விலங்குகளின் சிற்பங்கள்
பெய்ஜிங்கிலுள்ள லூ ஷுன் அருங்காட்சியகம்
HomePrev...78910Total 10 pages