பேசும் படம்>>மேலும்

கண்காட்சியில் வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பு
புதிய காலத்தில் சியோ காங் சுன்
சீனாவின் கிராம வளர்ச்சியின் புதிய ஆற்றல்

சீனா>>மேலும்

சமையல் திறன் போட்டி
சீனாவில் அழகான லெய் சின் பாலம்
சீர்திருத்தம் மற்றும் வெளிநாட்டு திறப்புப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்ட 40வது ஆண்டுகள் பற்றிய பெரிய ரக கண்காட்சி

உலகம்>>மேலும்

ஷாங்காய் உணவு விழா மற்றும் சுற்றுலா விளம்பரக் கூட்டம்
பெட்ரோல் விலையுயர்வைக் கண்டித்து பிரான்சில் பேரணி
பப்புவா நியூ கினியிலுள்ள ஆசிய-ப்சிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மன்றத்திற்கான செய்தி மையம்

சுற்றுலா&கலாச்சாரம்>>மேலும்

குளோய்சொனி ஓவியர்
பனி உலகம்
ஜாங்யூ மதுப் பண்பாட்டு அரங்காட்சியகம்

அறிவியல்>>மேலும்

ஒரே ஏவூர்தி மூலம் இரண்டு செயற்கைக் கோள்கள் ஏவுதல்
சீனச் சர்வதேச நுண்ணறிவுத் தொழில் பொருட்காட்சி
சிறிய விமானம் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது?