குவாண்டம் செயற்கைக்கோள் மூலம் தொலைத் தொடர்பில் சீனாவின் பெரும் சாதனை(1/3)

Published: 2017-08-14 15:31:47
Download image Comment
பகிர்க
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/3
சீனா சொந்தமாக ஆய்ந்து தயாரித்துள்ள மோஸ் எனும் குவாண்டம் செயற்கைக்கோள் மூலம், ஒன்றுடன் ஒன்று சிக்குப்படுத்தும் இரட்டை ஒளியணுகளை வானிலிருந்து தரைக்கு அனுப்பும் பரிச்சோதனையில், 1,200 கிலோமீட்டர் தொலைத் தொடர்பு கிடைத்துள்ளது. சீன அறிவியல் தொழில் நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியரும் குவாண்டம் செயற்கைக் கோள் திட்டத்தின் முதன்மை அறிவியலாளருமான பென் ஜியன்வெய் உள்ளிட்ட சீன அறிவியலாளர்கள், அமெரிக்காவின் %26quot;அறிவியல்%26quot;எனும் இதழில் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வுக் கட்டுரை ஒன்றில், இந்தச் சாதனை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க