அறிவியல்

மணிக்கு 600 கி.மீ வேகத்தில் ஓடும் மாதிரி தொடர் வண்டியின் உருவாக்கம்!
சந்திரனின் மறுபக்கத்தில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கிய சீன விண்கலம்
2018இல் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்துடன் அருமையான வாழ்க்கை
ஒரே ஏவூர்தி மூலம் இரண்டு செயற்கைக் கோள்கள் ஏவுதல்
சீனச் சர்வதேச நுண்ணறிவுத் தொழில் பொருட்காட்சி
சிறிய விமானம் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது?
சீன அறிவியல் தொழில் நுட்ப துறையில் சிறப்பு மாநாடு துவக்கம்
சீனாவின் நுண்ணறிவாய்ந்த உயர்வேக தொடர் வண்டி தொகுதி
முக்கிய தொழில் நுட்பங்களின் ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் முன்னேற்றம் படைக்க வேண்டுகின்றோம்
குளோன் முறையில் பிறந்த குரங்குகள்
ஆப்பிரிக்காவில் பயிரிடப்பட்ட தர்பூசணிகள்
2017 சீனாவின் தேசிய பாதுகாப்புத் துறையில் 10 முக்கிய அறிவியல் செய்திகள்
2018ஆம் ஆண்டு சர்வதேச நுகர்வு மின்னணு பொருட்கள் கண்காட்சியில் சீனாவின் உற்பத்திப் பொருட்கள்
யின்ச்சுவான் நகரிலுள்ள பூக்கள் பொருட்காட்சியில் மனிதர் இல்லாத தொடர்வண்டி யூகெய்
சூரிய மின் உற்பத்தி மூலம் வளம் காணும் சீன கிராமங்கள்
கரும்பொருள் துகளைக் கண்டுபிடிக்கும் செயற்கைக் கோள் பெற்றுள்ள சாதனைகள்
19வது சீனச் சர்வதேசத் தொழிற்துறை பொருட்காட்சி
2017ஆம் ஆண்டின் உலக கடின பொருட்களுக்கான புதுமை மாநாட்டின் துவக்க விழா
12NextEndTotal 2 pages