அறிவியல்

2017ஆம் ஆண்டின் உலக கடின பொருட்களுக்கான புதுமை மாநாட்டிலுள்ள கடின பொருட்கள்
மணிக்கு 1000கி.மீ. வேகத்தில் ஓடும் புதிய தலைமுறை தொடர்வண்டியின் ஆய்வுத் திட்டம்
பெய்ஜிங்கில் உலக இயந்திர மனிதர் மாநாடு
மணிக்கு 350 கி.மீ வேகத்துடன் இயங்கும் தொடர்வண்டிச் சேவை
குவாண்டம் செயற்கைக்கோள் மூலம் தொலைத் தொடர்பில் சீனாவின் பெரும் சாதனை
சூரிய ஆற்றலால் இயங்கும் புதிய ஆளில்லா விமானம் பறக்கும் சோதனை
HomePrev12Total 2 pages