காணொளி

சி ஆன் நகரின் எதிர்கால வளர்ச்சி
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்
பெய்ஜிங்கில் யோகா தினக் கொண்டாட்டம்

பேசும் படம்

சீனாவின் பியாதி வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனம்
சீன அறிவியல் தொழில் நுட்ப துறையில் சிறப்பு மாநாடு துவக்கம்
15ஆவது சீன சர்வதேச திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக் கண்காட்சி
உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் சீன இறக்குமதி
பெய்ஜிங் சர்வதேச வாகனப் பொருட்காட்சி
பெய்ஜிங்கில் தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்