காணொளி

வானில் இருந்து ஷாங்காய் காட்சி
சீனாவில் செயற்கை நுண்ணறிவார்ந்த மருத்துவம்
சீனாவில் பாலமுருகன் வாழ்க்கை!
சி ஆன் நகரின் எதிர்கால வளர்ச்சி
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்
பெய்ஜிங்கில் யோகா தினக் கொண்டாட்டம்

பேசும் படம்

கண்காட்சியில் வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்பு
ஒரே ஏவூர்தி மூலம் இரண்டு செயற்கைக் கோள்கள் ஏவுதல்
சீர்திருத்தம் மற்றும் வெளிநாட்டு திறப்புப்பணி மேற்கொள்ளப்பட்ட 40வது ஆண்டுகள் பற்றிய பெரிய ரக கண்காட்சி
சீனச் சர்வதேச நுண்ணறிவுத் தொழில் பொருட்காட்சி
சீனாவில் “ஈ”நிலை மீத்திறன் கணினிப் பயன்பாடு
சீனச் சர்வதேச இறக்குமதிப் பொருட்காட்சிக்கான அதிகாரப்பூர்வ சின்னம் வெளியீடு!