பிரிக்ஸ்(BRICS)சுவைகள்!

பிரிக்ஸ் உச்சிமாநாடு சீனாவின் சியாமன் நகரில் நடைபெறவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு தமிழ்ப் பிரிவு சிறப்பான காணொலிகளைத் தயாரித்து வருகின்றது. இந்தக் காணொலிகள் மூலம் பிரிக்ஸ் நாடுகளின் தனிச்சிறப்புமிக்க சுவையான உணவுவகைகளைச் சுவையுங்கள்

சிறப்புப் பரிந்துரை>>மேலும்

00:01:03
உயிர்ப்புள்ள சீனா:சோங்ஃபன் விளையாட்டு
00:01:00
உயிர்ப்புள்ள சீனா: பீச் பழங்களின் கடல்
00:00:33
அதிசயமான உயர்வேக நெடுஞ்சாலை
00:02:35
பிரிக்ஸ் அமைப்பு பற்றிய அறிமுகம்
00:00:33
பிரிக்ஸ்(BRICS)சுவைகள்!
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்

சீன வாழ் தமிழர்கள்>>மேலும்

சீன-இந்திய பண்பாட்டு பாலம்
பெய்ஜிங்கில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்
சீனா, இந்திய மாணவனின் இரண்டாவது ஊர்

ஜன்னல்>>மேலும்

சீன-இந்திய திரைப்பட ஒத்துழைப்பு
சியாமென் நகரில் எனது வாழ்க்கை
சீனாவில் இந்திய இளைஞர்களின் நட்புப் பயணம்

கதைத் தேன்>>மேலும்

ஓநாய் குலச்சின்னம்-3
ஓநாய் குலச்சின்னம்-2
ஓநாய் குலச்சின்னம்-1