ஆசிய நாகரிக உரையாடல் மாநாட்டின் அழைப்பிதழ்

ஆசிய நாகரிக உரையாடல் மாநாடு தொடங்கவுள்ளது. ஆசியப் பண்பாட்டை உணர்ந்து கொள்ள, சீன ஊடகக் குழுமம் உங்களை வரவேற்கிறது.

சிறப்புப் பரிந்துரை>>மேலும்

00:04:20
அரியா: யாரும் தூங்கவில்லை
00:03:38
வுஷூ செயல்திறன் "மை மற்றும் தூரிகை ரிதம்"
00:04:10
பாடல் "மலர்கள் மற்றும் காற்றின் விளிம்பில் அண்டைவீட்டுக்காரர்கள்"
00:07:31
பாடல் மற்றும் நடனம் (ஆசியாவின் பரந்த தோற்றம்)
00:03:33
ஆசிய கலாச்சார கார்னிவலில் ஷிச்சின்பிங்கின் உரை
00:02:03
ஆசிய நாகரிகங்கள் வேற்றுமையில் இணக்கம்

சீன வாழ் தமிழர்கள்>>மேலும்

00:03:25
ட்சிங் தாவிலுள்ள அருமையான வாழ்க்கை
சீன-இந்திய பண்பாட்டு பாலம்
பெய்ஜிங்கில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்
சீனா, இந்திய மாணவனின் இரண்டாவது ஊர்

ஜன்னல்>>மேலும்

சோங்ச்சிங் பயணம்
00:12:34
சீனாவின் தேநீர்ப் பண்பாடு
00:13:21
சி ஆன் நகரின் எதிர்கால வளர்ச்சி
00:12:18
சி ஆன் நகரின் பழமையும் புதுமையும்
சீன-இந்திய திரைப்பட ஒத்துழைப்பு
சியாமென் நகரில் எனது வாழ்க்கை

கதைத் தேன்>>மேலும்

சீனாவில் தாமரை பற்றிய சிறப்புப் பண்பாடு
ஓநாய் குலச்சின்னம்-3
ஓநாய் குலச்சின்னம்-2
ஓநாய் குலச்சின்னம்-1