சிறப்புப் பரிந்துரை

பிரிக்ஸ் நாடுகளின் எதிர்காலம்!
எஸ்சிஓ மீதான தூதர்களின் பார்வை
00:02:22
எஸ்சிஓ குறித்த கருத்து:பாகிஸ்தான் தூதர்
00:02:03
எஸ்சிஓ குறித்த கருத்து:கசகஸ்தான் தூதர்
00:01:56
எஸ்சிஓ: தஜிகிஸ்தான் தூதர் கருத்து
00:03:22
"யூவான் தொங்" எனும் படகுப் போட்டி
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பைப் பாராட்டும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி
00:01:45
உங்களை நாடி “இன்ச்-செயலி” வருகிறது!
00:00:32
ஆசிய ஊடக மாநாடு பற்றிய பட முன்னோட்டம்
00:01:03
உயிர்ப்புள்ள சீனா:சோங்ஃபன் விளையாட்டு
00:01:00
உயிர்ப்புள்ள சீனா: பீச் பழங்களின் கடல்
00:00:33
அதிசயமான உயர்வேக நெடுஞ்சாலை
00:02:35
பிரிக்ஸ் அமைப்பு பற்றிய அறிமுகம்
00:00:33
பிரிக்ஸ்(BRICS)சுவைகள்!
இது சீனாவின் பெய்ஜிங்
பெய்ஜிங்கில் யோகா தினக் கொண்டாட்டம்
இன்றைய சீனா