சிறப்புப் பரிந்துரை

பாண்டா குட்டிகளின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்
00:04:20
அரியா: யாரும் தூங்கவில்லை
00:03:38
வுஷூ செயல்திறன் "மை மற்றும் தூரிகை ரிதம்"
00:04:10
பாடல் "மலர்கள் மற்றும் காற்றின் விளிம்பில் அண்டைவீட்டுக்காரர்கள்"
00:07:31
பாடல் மற்றும் நடனம் (ஆசியாவின் பரந்த தோற்றம்)
00:03:33
ஆசிய கலாச்சார கார்னிவலில் ஷிச்சின்பிங்கின் உரை
00:02:03
ஆசிய நாகரிகங்கள் வேற்றுமையில் இணக்கம்
00:02:47
ஆசிய நாகரிக உரையாடல் மாநாட்டின் அழைப்பிதழ்
00:01:00
பெய்ஜிங்கில் ஒன்று கூடும் ஆசியா என்ற காணொளி
00:02:25
போதி தருமன் மற்றும் ஷாவ் லின் கோயிலின் கதை
00:00:28
ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை மன்றத்தின் வட்ட மேசை மாநாடு
00:00:59
《பெய்ஜிங் 2019》
00:00:52
ஷாங்காய் சர்வதேச வர்த்தக வளர்ச்சி
00:01:51
ஷிச்சின்பிங்கின் இத்தாலி பயண தொடக்கம்
​சீனக் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு ஷிச்சின்பிங்கின் அக்கறை
2019ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி 26ஆம் நாள்
00:02:26
முரசு ராணியின் தனிச்சிறப்பான கலை நிகழ்ச்சி
00:02:34
தோற்பாவைக் கூத்து காட்சியகத்திலுள்ள இரகசியம்
123NextEndTotal 3 pages