சீன வாழ் தமிழர்கள்

00:03:12
சீனாவில் பொங்கல் கொண்டாட்டம் கோலாகலம்!!
00:03:25
ட்சிங் தாவிலுள்ள அருமையான வாழ்க்கை
சீன-இந்திய பண்பாட்டு பாலம்
பெய்ஜிங்கில் தமிழ்ப் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்
சீனா, இந்திய மாணவனின் இரண்டாவது ஊர்