காணொளி

சிறப்பு காணொளி: சீனப் பயணம்

சிறப்பு காணொளி: சீனப் பயணம்

நானும் சீனாவும் என்ற தலைப்பிலான போட்டியின் சிறப்பு காணொளி:

சிறப்பு காணொளி: அழகிய சீனா

சிறப்பு காணொளி: அழகிய சீனா

நா சிறப்பு காணொளி: அழகிய சீனானும் சீனாவும் என்ற தலைப்பிலான போட்டியின்

காணொளி- வானில் இருந்து பெய்ஜிங் காட்சி

காணொளி- வானில் இருந்து பெய்ஜிங் காட்சி

சீன மக்கள் குடியரசு நிறுவப்பட்ட 70ஆம் ஆண்டு நிறைவுக் கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு, சீன ஊடக குழுமத்தின் சிறப்புப் பணிக் குழு 26ஆம் நாள் ஹெலிகாப்டர் மூலம் வானில் இருந்து பெய்ஜிங்கின் மையப் பகுதிக் காட்சியை படம் எடுத்துள்ளது