குரங்குகளுக்கு உணவு கொடுத்த இந்திய மக்கள்
2022-08-22 10:14:10

ஆகஸ்டு 19ஆம் நாள், இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் புஷ்கர் பகுதியில், உள்ளூர் மக்கள் குரங்குகளுக்கு உணவுகளைக் கொடுத்தனர்.