ஷி ச்சின்பிங்-செலென்ஸ்கி தொலைபேசி தொடர்பு
2023-04-26 19:37:30

சீன அரசுத் தலைவர் ஷி ச்சின்பிங் ஏப்ரல் 26ஆம் நாள்  உக்ரைன் அரசுத் தலைவர் செலென்ஸ்கியுடன் தொலைபேசி மூலம்தொடர்பு கொண்டார்.