ஹாய் பெய் சோவில் ஷிச்சின்பிங் ஆய்வுப் பயணம்!

ஜுன் 8ஆம் நாள் பிற்பகல் சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் சிங்காய் மாநிலத்தின் ஹாய் பெய் திபெத் இனத் தன்னாட்சி சோவின் காங் ட்சா மாவட்டத்தில் ஆய்வுப் பயணம் மேற்கொண்டார்.

வானொலி

காணொளி

செய்திகள்