சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய மாநாட்டின் செய்தியாளர் கூட்டம்

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 19ஆவது தேசிய மாநாட்டின் ஐந்தாவது செய்தியாளர் கூட்டம் 22ஆம் நாள் முற்பகல் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்றது

செய்திகள்>>மேலும்

யுகத்தில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ள சீனா உலகிற்கு ஆற்றும் புதிய பங்கு
சீனப் படையின் ஆக்கப்பணி பற்றிய செய்தியாளர் கூட்டம்
சீனாவின் அமைச்சர்கள் மக்களுக்கு தரமான வாழ்க்கை அன்பளிப்பு
சீன மருத்துவம் பற்றிய 14ஆவது உலக மாநாடு
சீன பசுமையான வேளாண்மை வளர்ச்சியில் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்தின் பங்கு
எகிப்து பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பாதுகாப்பவை கண்டனம்

வானொலி>>மேலும்

ஒலி&ஒளி>>மேலும்

00:01:00
உயிர்ப்புள்ள சீனா: பீச் பழங்களின் கடல்
00:00:33
அதிசயமான உயர்வேக நெடுஞ்சாலை
00:02:35
பிரிக்ஸ் அமைப்பு பற்றிய அறிமுகம்
00:04:03
சீன வெளியுறவுத் துறையின் சாதனைகள்
00:00:33
பிரிக்ஸ்(BRICS)சுவைகள்!
சீனப் புத்தாண்டு மகிழ்ச்சிக் கொண்டாட்டம்

படங்கள்>>மேலும்

அதிகம் படிக்கப்பட்டவை

வணக்கம் சீனா>>மேலும்

வணக்கம்
இந்திய இளைஞர் பிரதிநிதிக் குழு சீனாவில் நட்புப்பூர்வ பயணம்
சீனா

சிறப்புப் பகுதி>>மேலும்

அன்றாடச் சீன மொழி
சீன கலைக்களஞ்சியம்
(காணொளி) அழகான சியாமென்