பெய்ஜிங் குளிர்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டு குறித்து ஷிச்சின்பிங்கின் ஆய்வு

19ஆம் நாள் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளர் ஷிச்சின்பிங், ஹேபெய் மாநிலத்தின் சாங்ஜியாகோ நகரைச் சென்றடைந்து, பெய்ஜிங்-சாங்ஜியாகோ உயர்வேக இருப்புப் பாதையின் தைசிசேங் நிலையம், தேசிய பனிச்சறுக்கு மையம், தேசிய குளிர்கால இரயம்டு போட்டிகள் மையம் முதலிய இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வானொலி

காணொளி

செய்திகள்