ஷிச்சின்பிங் பெய்ஜிங்கில் இருந்தவாறு பேச்லெட்டுடன் காணொளி வழி சந்திப்பு

சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் மே 25ஆம் நாள் பெய்ஜிங்கில் இருந்தவாறு காணொளி வழியில் மனித உரிமைக்கான ஐ.நாவின் உயர் ஆணையர் பேச்லெட்டுடன் சந்திப்பு நடத்தினார்.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்