ஈக்குவடோரியல் கினியாவின் அரசுத் தலைவருடன் ஷிச்சின்பிங் பேச்சுவார்த்தை

ஈக்குவடோரியல் கினியா நாட்டின் அரசுத் தலைவர் தியோடோரோ ஓபியாங் நுகுமா முபாசோகோவுடன், சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் 28ஆம் நாள் பெய்ஜிங்கில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்