சி919 திட்டப்பணிக் குழுவுடன் ஷிச்சின்பிங் சந்திப்பு

சி919 பெரிய ரக பயணியர் விமானத் திட்டப்பணிக் குழுவின் பிரதிநிதிகளுடன் ஷிச்சின்பிங் சந்தித்துரையாடினார்.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்