ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் மற்றும் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவருடன் ஷிச்சின்பிங் சந்திப்பு

ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவர் சார்லஸ் மைக்கேல் மற்றும் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா வான் டெர் லேயன் ஆகியோருடன், சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் டிசம்பர் 7ஆம் நாள் பெய்ஜிங்கில் சந்திப்பு நடத்தினார்.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்