சொங்சிங் மாநகர் சீர்திருத்தம் மற்றும் திறப்பை ஆழமாக்க வேண்டும்:ஷிச்சின்பிங் வலியுறுத்தல்

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்திய கமிட்டி பொதுச் செயலாளரும், அரசுத் தலைவருமான ஷிச்சின்பிங் அண்மையில் சொங்சிங் மாநகரில் ஆய்வுப் பயணம் மேற்கொண்டார்.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்