சி.பி.பி.சி.சி. 2024ஆம் ஆண்டுக்கூட்டத்தொடர் இன்று துவக்கம்

சி.பி.பி.சி.சி. என பொதுவாக அறியப்படும் சீன மக்கள் அரசியல் கலந்தாய்வு மாநாட்டின் 14ஆவது தேசிய கமிட்டியின் 2ஆவது கூட்டத் தொடர் 4ஆம் நாள் திங்கள்கிழமை பெய்ஜிங்கில் துவங்கியது.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்