லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் நாடுகள் சமூகத்தின் 7ஆவது உச்சிமாநாட்டுக்கு ஷிச்சின்பிங் காணொளி உரை

லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் நாடுகள் சமூகத்துடனான உறவை வளர்ப்பதற்குச் சீனா பெரும் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது என்று ஷிச்சின்பிங் தெரிவித்தார்.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்