சிபிசிக்கும் உலக அரசியல் கட்சிகளுக்கும் இடையேயான பேச்சுவார்த்தையில் ஷி ச்சின்பிங் பங்கேற்பு

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் உலக அரசியல் கட்சிகளின் உயர்நிலை பேச்சுவார்த்தையின் துவக்க விழாவில் ஷி ச்சின்பிங் உரை நிகழ்த்தினார்.

வானொலி மேலும்
செய்திகள்