அறிவியல் ஆய்வு நகரங்களின் வரிசையில் பெய்ஜிங் முதலிடம்

உலகத் தரவரிசையில் சீனாவின் அறிவியல் ஆய்வு நகரங்களின் இடங்கள் வேகமாக உயர்ந்து வருவதோடு, உலக முன்னணி அறிவியல் ஆய்வு நகரங்களில் பெய்ஜிங் தொடர்ந்து முதலிடம் வகிக்கிறது

வானொலி மேலும்
செய்திகள்