• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2005-01-19 17:50:21    
பெய்ஜிங்கின் ஹோட்டல்

cri

பெய்ஜிங் ஹு பிங் ஹோட்டல்
முகவரி: 3, சின் யூ ஹு துங், துன் சென் திஸ்ச்சிக்ட், பெய்ஜிங் 100004
தொலைபேசி எண்: 0086-10-65128833
Fax: 0086-10-65126863

பெய்ஜிங் வூ சௌ ஹோட்டல்
முகவரி: 8, கிழக்கு பெய் சென் ரோடு, வடக்கு சி ஸ் குவான் ரோடு, ஆன் தின் மன் வாய், பெய்ஜிங் 100101
தொலைபோசி எண்: 0086-10-64915588
Fax: 0086-10-64910107

பெய்ஜிங் காய் லாய் ஹோட்டல்
முகவரி: 2, சியேன் கௌ மன் வாய் தா சியே, பெய்ஜிங், 100022
தொலைபோசி எண்: 0086-10-65158855
Fax: 0086-10-65158533

பெய்ஜிங் சியேன் கௌ ஹோட்டல்
முகவரி: 5, சியேன் கௌ மன் வாய் தா சியே, சௌ யாங் திஸ்ச்சிக்ட், பெய்ஜிங், 100020
தொலைபோசி எண்: 0086-10-65002233
Fax: 0086-10-65002871

சுன் யுவான் ஹோட்டல்
முகவரி: 18 கௌ லியாங் சியௌ சியே சியே, சி சி மன் வாய், ஹாய் தியேன் திஸ்ச்சிக்ட், பெய்ஜிங், 100081
தொலைபோசி எண்: 0086-10-62178888
Fax: 0086-10-62179887

பெய்ஜிங் யௌ யி ஹோட்டல்
முகவரி: 3, பாய் சி சௌ ரோடு, பெய்ஜிங், 100873
தொலைபோசி எண்: 0086-10-68498888
Fax: 0086-10-68498866