• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்


• வானியல்யை ஆராய்வதற்கு மிக முன்னேறிய வசதி அளிக்கும் LAMOST எனும் இந்த தொலை நோக்கி 2009-09-01
மேலும்>>

புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை
மேலும்>>
புற்றுநோய் சிகிச்சை முறைமையை ஒருங்கிணைத்து, வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பது இவ்வாண்டு நடவடிக்கையின் தலைப்பாகும்.
• கல்வி துறையிலான சீன அமெரிக்க ஒத்துழைப்பு 2009-11-17
• கான் சூ மாநிலத்தில் உயிரின வாழ்க்கை சுற்றுச்சூழல் 2009-09-08
• வானியல்யை ஆராய்வதற்கு மிக முன்னேறிய வசதி அளிக்கும் LAMOST எனும் இந்த தொலை நோக்கி 2009-09-01
• புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை 2009-08-25
• சளிக்காய்ச்சல் ஏ நச்சுயிரி தடுப்புப் பணி அ 2009-08-18
• வணிக இணையத் தொழிலில் ஈடுபட்ட 3 இளைஞர்கள் அ 2009-08-04
• சீனாவில் புதிய உயர் தொழில் நுட்பத்தின் தொழில் மயமாக்கத்தை விரைவுப்படுத்தும் பணி 2009-07-28
• காய்கறி மருத்துவர் 2009-07-21
• பூ சோ நகரில் ஆங்கில ஆசிரியர் பெட்ஸ் என்பவர் 2009-07-07
• பெற்றோரின் வேலைவாய்ப்பால் அவர்களைப் பிரிந்துள்ள கிராமப்புற குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு பள்ளி 2009-06-23
• சீனாவில் புன்னகை தொடர்வண்டி என்னும் திட்டப்பணி 2009-06-16
• சின் ச்சியாங் உய்கூர் தன்னாட்சி பிரதேசத்திலான தொழிற் கல்வி 2009-06-09
• சான் யா நகரில் சீன பாரம்பரிய மருத்துவ சிகிச்சைப் பயணம் 2009-06-02
• விரைவாக வளர்ந்து வரும் திபெத்தின் கல்வி இலட்சியம் 2009-05-26
• பல்கலைக்கழகப் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் முயற்சி 2009-05-19
மேலும்>>

முயற்சி

பிரசவித்த பெண்

டிஜிட்டல்
மேலும்>>