• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்


சீனாவில் நடைபெறும் உலக குழிப்பந்து போட்டி1
மேலும்>>

சீனாவில் நடைபெறும் உலக குழிப்பந்து போட்டி 2
மேலும்>>
2016 மற்றும் 2020ம் ஆண்டு கோடைகால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியில் குழிப்பந்து போட்டி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, உலக மற்றும் சீன குழிப்பந்து விளையாட்டின் வளர்ச்சியை தூண்டுவதற்கும், சீன குழிப்பந்து விளையாட்டின் நிலையை உயர்த்துவதற்கும் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
• சீனாவில் நடைபெறும் உலக குழிப்பந்து போட்டி 2 2009-11-18
• சீனாவில் நடைபெறும் உலக குழிப்பந்து போட்டி1 2009-11-13
• உலக சீருந்து பந்தைய சாம்பியன் போட்டி 2009-11-11
• 11வது சீன தேசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2 2009-11-09
• 11வது சீன தேசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-11-06
• மிதி வண்டி ஓட்டப் போட்டி 2009-10-24
• தேசிய விளையாட்டுச் சாதனை 2009-10-21
• ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிக்குப் பின் சீன விளையாட்டு வீரர்களின் வாழ்க்கை 2009-08-21
• 2009 உலக மகளிர் வாலிபால் சாம்பியன்பட்டப்போட்டி 2009-08-10
• உலக நீச்சல் சாம்பியன் பட்டப்போட்டி 2009-08-07
• 2009 வில்வித்தை உலகக் கோப்பை 2009-08-05
• பிரான்ஸ் நாட்டு மிதிவண்டி போட்டி 2009-08-03
• சர்வதேச தடகள கூட்டமைப்பின் இலண்டன் சாம்பியன் போட்டி 2009-07-31
• குவாங் சோ ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-29
• உலக விளையாட்டுப் போட்டி 2009-07-27
மேலும்>>

ஊனமுற்றோர் விளையாட்டுப் போட்டி பற்றி

சக்ரேபுக்கு நேரடி செல்லும்

செய்தியாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பது
மேலும்>>