• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2005-04-18 11:36:38    
ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்தின் கடல் மட்ட அளவீட்டுப் பணி

cri

ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்தின் உயரத்தை கடல் மட்டத்தில் இருந்து அளவிடும் பணி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக துவங்கியது. தற்போது, மலையேற்ற அணி உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்தின் அடிவார முகாமில் இருந்து, கடல் மட்டத்திலிருந்து 6500 மீட்டர் உயரமுள்ள முகாமுக்குப் புறப்பட்டு சென்றுள்ளனர்.
1975ஆம் ஆண்டு, ஜொல்மோ லுங்மா சிகரம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து, 8848.13 மீட்டர் உயரத்தில் இருப்பதாக சீனா அளவிட்டு, வெளியிட்டது. இவ்வாண்டு இந்த உயரம் மீண்டும் அளக்கப்படுகிறது.