• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2005-10-24 18:17:30    
சாங்காய் கீழை முத்து வானொலி-தொலைக்காட்சிக் கோபுரம்

cri

வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிச் செலுத்தி, பொழுதுபோக்கு, சுற்றுலா ஆகியவற்றைக் கொண்ட சாங்காய் கீழை முத்து வானொலி-தொலைக்காட்சிக் கோபுரத்தின் உயரம் 460 மீட்டராகும். இது, ஆசியாவில் முதலிடமும் உலகில் மூன்றாவது இடமும் பெற்றுள்ளது.