• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2005-10-31 22:31:37    
சாசின் தீவும் ஹென்சான் தீவும்

cri

சொங்மிங் தீவின் தெற்கில் சாசின் தீவும் ஹென்சா தீவும் அமைந்துள்ளன. அங்குள்ள இயற்கைச் சுற்றுச்சூழல் மிகவும் சிறந்தது. இவ்விடம், சாங்காய் மாநகரில் மாசற்ற இடமாகும்.

இவ்விரு தீவுகளில் காற்றுத் தரம், நாட்டிலேயே முதல் தரமாக உள்ளது. இங்குள்ள வெப்ப நிலை, நகரப் பகுதியை விட 2 டிகிரி செல்சியஸ் குறைவாகும். சிறந்த பொழுதுபோக்கு இடமாகும் இது.