• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2006-02-06 20:48:20    
வாணவெடி நகரம் லியு யாங்

cri

வாணவெடி

                                                    வாணவெடி

 

வாணவெடி

சீனாவில், லியு யாங் நகரம், வாணவெடி நகரமென அழைக்கப் படுகின்றது. இந்நகரில் உற்பத்தி செய்யப்படும் வாணவெடிகள் பல வண்ணங்களைக் கொண்டவை. மிகவும் அழகானவை. தவிர, இந்நகருக்கு ஊடாகச் செல்லும் லியு யாங் ஆறும் புகழ்பெற்றது. இவ்வாற்றின் பெயரே இந்நகரின் பெயராக அமைந்துள்ளது. லியு யாங் ஆறு நெடுகிலும் அழகான இயற்கை காட்சிகள் காணப்படுகின்றன. கொத்து மலர்ச் செடிவகை கற்கள், லியு யாங் ஆற்றின் அடிவாரத்தில் மட்டுமே உருவெடுக்கின்றன. வளரும் கல்லாகும். லியுயாங் வாணவெடியின் வரலாறு 1400 ஆண்டு பழமையானது. அதன் காட்சியகத்தில் முக்கியமாக, வாணவெடியின் துவக்கத்திலிருந்து இதுவரையான தயாரிப்புத் தொழில் நுட்பங்கள் சேகரித்துவைக்கப்பட்டுள்ளன.