• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2006-07-17 17:53:04    
திபெத் மறிமானின் உணவுப் பொருள் கண்டுபிடிப்பு

cri

கடல் மட்டத்திலிருந்து 5000 மீட்டருக்கு மேலான பிரதேசத்தில் வாழும் திபெத் மறிமான்கள் 360 வகை உணவுகளை சாப்பிடுவதாக சீன அறிவியலாளர்கள் அண்மையில் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
விரும்பி சாப்பிடும் தாவரங்கள், தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடும் தாவரங்கள், தற்செயலாகச் சாப்பிடும் உணவுகள் உள்ளிட்ட 5 வகை உணவுப் பொருள்களை திபெத் மறிமான்கள் உட்கொள்கின்றன. அவரை வகை, களை இனங்களும் இவற்றில் அடங்கும்.
திபெத் மறிமான், சீனாவில் மட்டுமே காணப்படும் விலங்காகும். முக்கியமாக வட திபெத்தின் Qiang Tang, சிங்காய் மாநிலத்தின் கே கே சி ரி, சிங்கியாங்கின் அர்கிம்சன் முதலிய மூன்று இயற்கை புகலிடங்களில் அவை வாழ்கின்றன. தற்போது, அங்கு ஒரு லட்சத்து 50 ஆயிரம் மறிமான்கள் மட்டுமே உள்ளன.