• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2006-08-23 15:58:13    
அலைபாயுதே

cri
திருபுவனை பாளையம் A. ஜியாவுதின், A. முஜிபுர் ரஹ்மான், A. ஹபிப் ரஹ்மான், ப. உமர் அலி, K. அசாருதின் ஆகியோருக்காக ஒரு பாடலை நான் வழங்கினேன். அவர்கள் விரும்பிக் கேட்ட மற்றொரு பாடல் "யாரோ யாரோடி". "அலைபாயுதே" என்னும் படத்திலிருந்து இப்பாடலை அவர்களுக்காக ஒலிப்பரப்புகிறோம்.