• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
(GMT+08:00) 2007-02-12 16:46:57    
சக்ரேபுக்கு நேரடி செல்லும்

cri

2007ம் ஆண்டு கிரோஷியா பேசைபந்து போட்டிகளுக்கான தெரிவு போட்டி பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்றுகொண்டிருக்கிறது.

சேன்சின்

மாலின்

ஹாசுயெ

சேன்சி